Xiao.

Xiao Wen Ju, Paris.

Le Grand Palais

xiao wen ju - models off duty (2)